Şirketimiz, aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir:
 • Nitelikli, etkin, verimli, hızlı, mal ve hizmet üretmek
 • Çevreye saygılı olmak
 • İç ve dış müşterilerin memnuniyetini sağlamak.
 • İş ahlakı
 • Dürüstlük
 • Şeffaflık
 • Çevre duyarlılığı
 • Kaliteyi en üst seviyede tutmak
 • İnsanı en önemli değerimiz olarak benimsemek
 • En yeni teknolojileri kullanarak yüksek kalitede ürünler üretmek
 • Yukarıdaki prensipleri uygulayarak piyasadaki liderliğimizi sürekli kılmak.

 

Kalite Anlayışımız

ISO 9001:2000 – OHSAS 18001 & ISO 14001 – Entegre Politika Kalite ISO 9001:2000, Çevre ISO 14001, İş Sağlığı Ve İş Sağlığı Güvenliği OHSAS 18001 Hedeflerine Ulaşmak Amacıyla, TÜRKYILMAZ KİREÇ YAPI MALZEMELERİ PETROL İNŞ SAN TİC LTD ŞTİ aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir.

  Bunu gerçekleştirmek amacıyla:

 • Mükemmel iş sonuçlarının elde edilmesi için, tüm iş süreçlerinin; tüm çalışanların katılımıyla iyileştirilmesi,
 • Müşterilerin beklentilerinin fazlasıyla karşılanması, çalışanların tatmin edilmesi ve bireysel gelişimlerine olanak sağlanması,
 • Müşterilerin beklentilerini karşılarken yaratılan değerin toplumla paylaşılması, tedarikçilerimizle bir amaç ilkesinde bütünleşilmesi,
 • Üst yönetimce desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen ve uygulanan, denetlenen, gözden geçirilen, tarafından izlenebilen ve sürekli iyileştirilen bir kalite yönetim sistemi, ISO 9001:2000 standartları, işçi sağlığı ve güvenliği, çevre yönetim sisteminin sürdürülmesi ve bu konularda Türkiye’deki en iyi firmalar arasında yer alınmasının taahhüt edilmesi,
 • Kalite yönetim sistemi, ISO 9001:2000 standartları, işçi sağlığı ve işçi güvenliği ve çevre ile ilgili konularda yasal gerekler başta olmak üzere, tüm müşterileri ve etkileşimde bulunulan diğer kuruluşların gereklerini yerine getirilmesi,
 • Eğitim çalışmalarının yoğunlaştırılıp, ilgili taraflarca ulaşılabilmesi amacıyla çalışanların mesleki bilgilerini geliştirerek şirketin karlılığı oranında refah seviyelerinin artırılması,
 • Tüm atıkların miktarının ve çevreye olan etkilerini kontrol altında tutulması ve azaltılmalarının sağlanması,
 • Etkin kullanım, geri kazanım ve yeniden değerlendirme çalışmalarının özendirilip desteklenerek, enerji ve diğer doğal kaynakların tüketiminin en aza indirgenmesi,
 • Tüm çalışanların ve tedarikçilerin çevresel duyarlılığının; eğitilerek ve bu yöndeki çalışmalarının desteklenerek artırılması,
 • Ürünlerin, proseslerin tasarımında ve üretim sürecinde daha az çevresel etkiye sahip, daha fazla geri dönüşümlü hammadde ve teknoloji kullanılması.