Demir – Çelik Grubu

Demir

Demir, arı halinde gümüşümsü renkte bir metaldir. Demir (Fe), dünyada bulunan metaller arasında en çok bulunanlardan 2.sidir. Elementler arasında 4. sıradadır. Yeryüzünün çekirdeği, büyük oranda metal demirden meydana gelir. 
Demirin kimyasal simgesi “Fe”, latince “demir” kelimesinin karşılığı “ferrum”dan gelir. Demirin atom numarası 26, atom ağırlığı 55,85 ve özgül ağırlığı 7,86′ dır.

Çelik

ÇELİK, bir Demir (Fe) Karbon (C) alaşımıdır. C’dan başka farklı oranlarda alaşım elementleri ve empürite (saf olmayan, kirlilik yaratan) elementler bulunur. Çeliğe farklı özellikler kazandıran içerdiği elementlerin kimyasal bileşimi ve çeliğin içyapısıdır. Çeliğe değişik oranlarda alaşım elementleri katılabileceği gibi, çeşitli işlemler (ıslah, normalizasyon vs.) ile içyapı da kontrol edilerek kullanım amacına göre değişik özelliklerde çelik elde edilir.

Sac

Slab olarak adlandırılan ve sıvı çeliğin, sürekli döküm yöntemiyle katılaştırılması sonucu meydana gelen, dikdörtgen kesitli yarı ürünün, sıcak haddehanede, sıcak olarak haddelenmesi ile elde edilen ve kalınlıkları 1,50-20,00 mm aralığında değişen rulo veya sac şeklindeki yassı çelikler ile, 5,00-200,00 mm. aralığında kalınlığa ve 1.000-3.800 mm aralığında genişliğe sahip levha şeklindeki yassı çeliklerdir.